Poniżej prezentujemy Państwu cennik wykonania przykładowych analiz próbekPonadto oferujemy Państwu również usługi

Cennik

Wszystkie ceny odnoszą się do 1 próbki.


Analiza gleby/podłoża ogrodniczego:

 • zakres podstawowy (odczyn pH, zasolenie i zasobność w makroelementy:
  P, K, Ca, Mg, Cl, N-NO3, Na) – 52,48 zł
 • odczyn pH – 12,50 zł
 • odczyn pH, zasolenie – 20,00 zł
 • zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe) – 34,99 zł
 • zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe, B) – 52,48 zł
 • zawartość substancji organicznej metodą wagową – 49,99 zł

 

Analiza gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego

 • analiza podstawowa (odczyn pH, zasobność w makroelementy: P2O5, K2O, Mg) – 13,12 zł
 • zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe) – 34,99 zł
 • zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe, B) – 52,48 zł
 • Analiza podstawowa + zawartość substancji organicznej metodą Tiurina
  (dla gleb mineralnych) 47,48 zł
 • Analiza podstawowa + zawartość substancji organicznych metodą wagową
  (dla gleb mineralnych i organicznych) 63,11 zł
 • Analiza podstawowa + zawartość siarki siarczanowej 59,98 zł
 • Analiza podstawowa + zawartość subst. org. met. Tiurina + zawartość siarki siarczanowej - 84,97 zł
 • Analiza podstawowa + zawartość subst. org. met. wagową + zawartość siarki siarczanowej - 100,60 zł
 • Analiza podstawowa + skład granulometryczny - 50,61 zł

 

Analiza gleby sadowniczej:

 • zakres podstawowy (odczyn pH, zasobność w makroelementy: P2O5, K2O, Mg)
  13,12 zł
 • zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe) – 34,99zł
 • zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe, B) – 52,48 zł

 

Analiza gleby na zawartość azotu mineralnego:

 • azot mineralny w dwóch warstwach z oceną zawartości azotu w profilu glebowym:
  0-30 cm, 31-60 cm z oceną28,12 zł
 • azot mineralny w jednej warstwie: 0-30 cm, z suchą masą, bez oceny66,86 zł
 • azot mineralny w jednej warstwie: 0-30 cm, bez suchej masy, bez oceny51,25 zł

 

Analiza gleby pod zastosowanie osadów ściekowych:
(zakres analiz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r.
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257)

 • odczyn pH, zawartość fosforu przyswajalnego oraz ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, cynku i rtęci – 423,05 zł
 • oznaczenie składu granulometrycznego w celu wyznaczenia kategorii agronomicznej gleby
  37,49 zł

 

Analiza osadów ściekowych:
(zakres analiz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r.
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257)

 • odczyn pH, zawartość suchej masy, substancji organicznej, azotu ogólnego, fosforu, wapnia, magnezu, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, cynku i rtęci – 716,74 zł

 

Analiza materiału roślinnego:

 • zawartość ołowiu i kadmu (Pb, Cd) m.in. pod potrzeby produkcji integrowanej – 228,08 zł
 • zawartość azotanów i azotynów m.in. na potrzeby importu do Federacji Rosyjskiej – 109,35zł
 • zawartość azotu, potasu, fosforu, wapnia, magnezu i suchej masy – 136,85 zł

 

Analiza środka wapnującego:

 • zawartość tlenku wapnia i wilgotność (wapno zawierające wapń) – 193,70 zł
 • zawartość tlenku wapnia, tlenku magnezu i wilgotność (wapno zawierające wapń i magnez)
  268,68 zł
 • zawartość ołowiu i kadmu – 168,72 zł

 

Analiza nawozu mineralnego:
(zakres analiz uzależniony od składu nawozu mineralnego)

 • mocznik: biuret , azot całkowity–amidowy, granulacja „na sucho” – 196,83 zł
 • sól potasowa: potas, granulacja „na sucho” – 265,56 zł
 • nawóz wieloskładnikowy NPK: zawartość azotu azoanowego i amonowego, potasy rozp. w wodzie, fosforu rozp. w: wodzie, kwasach i cytrynianie amonu, granulacja (na sucho) - 909,13 zł

 

Analiza nawozu organicznego:

 • zawartość azotu, fosforu, wapnia, potasu i suchej masy – 240,57 zł

 

Analiza nawozu naturalnego (obornik, gnojówka, gnojowica):

 • zawartość azotu, fosforu, potasu – 137,48 zł (nawóz stały)
 • zawartość azotu, fosforu, potasu – 93,74 zł (nawóz płynny)

 

Analiza fizykochemiczna wody/pożywek:

 • odczyn pH, przewodnictwo, barwa, zapach, mętność, chlorki, azot (amonowy, azotanowy, azotynowy), fosfor, wapń, potas, magnez, sód, siarka siarczanowa, twardość, zasadowość, utlenialność (ChZT), żelazo, mangan, sucha pozostałość – 334,91 zł

 

Pobieranie próbek:

 • opłata za pobieranie próbki gleby warstwa wierzchnia - 18,75 zł
 • opłata za pobieranie podłoża ogrodniczego warstwa wierzchnia - 18,75 zł
 • opłata za pobieranie próbki gleby pod zastosowanie osadów ściekowych – 18,75 zł
 • opłata za pobieranie próbki gleby (warstwa orna + podglebie) – 37,49 zł
 • opłata za pobieranie próbki gleby (warstwa orna + podglebie + warstwy głębsze) – 56,24 zł
 • opłata za kopanie odkrywki glebowej do 2 m – 187,45 zł
 • opłata za pobieranie próbki osadu ściekowego – 104,97 zł
 • opłata za pobieranie próbki materiału roślinnego – 37,49 zł
 • opłata za pobieranie próbki środka wapnującego – 74,98 zł
 • opłata za pobieranie próbki nawozu mineralnego – 74,98 zł
 • opłata za pobieranie próbki nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego – 104,97 zł
 • opłata za pobieranie próbki nawozu naturalnego stałego – 104,97 zł
 • opłata za pobieranie próbki nawozu naturalnego płynnego – 209,95 zł
 • opłata za pobieranie próbek nawozu płynnego – 87,48 zł
 • opłata za pobieranie próbki wody pod powierzchnią gleby – 56,24 zł

 

Opracowanie wyników analizy próbek glebowych

 • zalecenia nawozowe w formie broszury – 8,75 zł
 • sporządzenie mapy metodą komputerową – 8,75 zł
 • ustalenie zalecanej dawki wapna – 2,13 zł
 • opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych – 18,75 zł
 • opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb sadowniczych – 18,75 zł
 • opiniowanie lub sporządzenie planu nawozowego – 8,75 zł

 

Tak pracujemy


POKÓJ PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ
miła i fachowa obsługa klienta

Ankieta

W trosce o jak najwyższą jakość naszych usług prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety zadowolenia klienta. Dzięki niej będziemy wiedzieć co możemy jeszcze poprawić, aby spełnić Państwa wymagania i oczekiwania.

Cytat

Od rolnictwa zależy los świata, dobrze więc znać się na rolnictwie. Rolnictwo karmi, ubiera, chroni od chłodu, dostarcza rozrywki i wspomaga sztukę.

"Kraniec świata" Andrzej Sapkowski