Ważne

• Wymagania wobec próbek przyjmowanych do badań: pobierz .


• Dział Laboratoryjny jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji.


 
AB 787


Ankieta

W trosce o jak najwyższą jakość naszych usług prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety zadowolenia klienta. Dzięki niej będziemy wiedzieć co możemy jeszcze poprawić, aby spełnić Państwa wymagania i oczekiwania.

Laboratorium

Dział Laboratoryjny jest jednostką organizacyjną Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku będącej jednostką budżetową z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Stoku 48.

Dział Laboratoryjny uczestniczy w wielu badaniach prowadzonych na terenie całego kraju, między innymi w:

- badaniach monitoringowych jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych;
- badania monitoringowe wód;
- badaniach na rzecz ochrony środowiska i produkcji nieskażonej żywności;
- monitoringu zawartości azotu mineralnego w glebie.

Od 12 stycznia 2006 roku Dział Laboratoryjny jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji. Wprowadzony system zarządzania zapewnia wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007/AC:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 787 dostępny na stronie www.pca.gov.pl

Działy laboratorium:

 

 • Pracownia Mikroelementów i Metali Ciężkich
  Pracownia Mikroelementów i Metali Ciężkich oferuje badania gleb na zawartość mikroelementów przyswajalnych i metali ciężkich, osadów ściekowych, badania fizykochemiczne wody i pożywek, badania materiału roślinnego na zawartość makroskładników, mikroelementów i metali ciężkich.

więcej

 • Pracownia Nawozowa
  Pracownia Nawozowa i Paszowa oferuje badania nawozów mineralnych, wapna nawozowego, nawozów organicznych i naturalnych oraz osadów ściekowych na zawartość makroskładników, a także zawartości azotu mineralnego w glebie.

więcej

 • Pracownia Ogrodnicza
  Pracownia Ogrodnicza oferuje badania gleb, ziem i podłoży ogrodniczych.

więcej

 • Pracownia Żyzności Gleby
  Pracownia Żyzności Gleby oferuje badania odczynu i zasobności gleb w podstawowe makroelementy dla potrzeb doradztwa nawozowego.

więcejAnkieta

W trosce o jak najwyższą jakość naszych usług prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety zadowolenia klienta. Dzięki niej będziemy wiedzieć co możemy jeszcze poprawić, aby spełnić Państwa wymagania i oczekiwania.

Cytat

Od rolnictwa zależy los świata, dobrze więc znać się na rolnictwie. Rolnictwo karmi, ubiera, chroni od chłodu, dostarcza rozrywki i wspomaga sztukę.

"Kraniec świata" Andrzej Sapkowski