Obsługa Rolnictwa

Do zadań Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa należy:

 • Organizacja i nadzór nad pobieraniem próbek dla potrzeb doradztwa nawozowego.

 • Opracowanie zaleceń nawozowych dla upraw rolniczych i ogrodniczych.

 • Sporządzanie map zasobności i odczynu gleb w makroskładniki.

 • Doradztwo nawozowe dla różnych kierunków produkcji roślinnej.

 • Szkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania gleb.

 • Wydawanie opinii planów nawozowych dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, lub chów lub hodowlę trzody chlewnej powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 [kg] lub 750 stanowiska dla macior, zgodnie z art. 18 pkt. 3,4 i 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

 • Prowadzenie badania monitoringowe zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu polegającej na:

  - monitorowaniu zawartości azotu mineralnego w glebie: w oparciu o 181 reprezentowanych punktów monitoringowych, zlokalizowanych w każdej gminie. Badania dotyczą gleby z poziomów 0-30, 31-60, 61-90
  (częstotliwość: wiosna i jesień każdego roku).
  - monitorowaniu zawartości azotanów i fosforanów w wodach: w oparciu o 58 punktów monitoringowych, zlokalizowanych w wybranych punktach azotu mineralnego w glebie. Badania dotyczą próbek wody do głębokości 90 cm
  (częstotliwość: wiosna i jesień każdego roku)
  .
  - monitorowaniu zawartości fosforu przyswajalnego w glebie: w oparciu o 181 próbek zlokalizowanych w punktach azotu mineralnego w glebie. Badania dotyczą próbek gleby z głębokości 0-30
  (częstotliwość w/w badań: jesień raz na 4 lata).

 • Prowadzenie poboru próbek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przeznaczonych do badań przez upoważnione instytuty w celu uzyskania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie ich do obrotu.


Rejon działania

Nasi pracownicy terenowi

Ankieta

W trosce o jak najwyższą jakość naszych usług prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety zadowolenia klienta. Dzięki niej będziemy wiedzieć co możemy jeszcze poprawić, aby spełnić Państwa wymagania i oczekiwania.

Cytat

Od rolnictwa zależy los świata, dobrze więc znać się na rolnictwie. Rolnictwo karmi, ubiera, chroni od chłodu, dostarcza rozrywki i wspomaga sztukę.

"Kraniec świata" Andrzej Sapkowski