Laboratorium

Dział Laboratoryjny OSCh-R w Gdańsku

W naszym laboratorium wykonasz badania:

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji od 2006 roku

Od 12 stycznia 2006 roku Dział Laboratoryjny jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji. Wprowadzony system zarządzania zapewnia wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007/AC:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Od 2 września 2020 roku system zarządzania Działu Laboratoryjnego opiera się na znowelizowanej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

pca787
Przewiń do góry
Skip to content