Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do zakupu wapna w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" w latach 2019-2023

Nabór wniosków w systemie ciągłym w terminie określonym w „Regulaminie naboru wniosków” umieszczonym na stronach WFOŚiGW.

Okres kwalifikowalności kosztów: 01.06.2019 – 31.10.2023 r.

Komplet dokumentów składanych do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej powinien zawierać:

  • Wniosek o wsparcie regeneracyjnego wapnowania gleb – obowiązuje wyłącznie format DOC (lub aktywny PDF dla wybranych funduszy) [oryginał]
  • Oświadczenia de minimis, Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę,  Informacje dodatkowe przedstawiane przez wnioskodawcę, [oryginały]
  • Kopie decyzji przyznających pomoc de minimis (jeżeli wnioskodawca korzystał z pomocy), [kopia]
  • współwłaściciel gospodarstwa (jeśli występuje współwłasność) wypełnia: Oświadczenia de minimis, Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie [oryginał]
  • Fakturę za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty,  [oryginały]
  • Weryfikację do dofinansowania – Zalecana Dawka Wapna, [oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem]
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OSCh-R  (do pobrania tutaj) [oryginał] 
  • Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” [oryginał]
Wnioski oraz wszystkie niezbędne druki oświadczeń znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.  

Kontakt w sprawie wniosków

Kamila Karczewska

e-mail: kkarczewska@schr.gov.pl
telefon: 798 542 592

ADRES

ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk

TELEFON

(58) 302 38 15

EMAIL

gdansk@schr.gov.pl

GODZINY OTWARCIA

Pon. – Pt. 7:15-15:15

Przewiń do góry
Skip to content